Schildklier Darmen  thumbnail

Schildklier Darmen

Published Jul 13, 23
8 min read

Schildklier Operatie Herstel

Hypothyreoïdie is een tekort aan schildklierhormoon. schildklier hartkloppingen. Dat kanmeerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat de schildklier zelf te weinigschildklierhormoon aanmaakt (primaire hypothyreoïdie). De twee belangrijksteredenen hiervoor zijn een tekort aan jodium en de autoimuun-schildklierziekte(ziekte van Hashimotos). Andere oorzaken zijn zoals boven genoemd het nietfunctioneren van een van de onderdelen van het proces.Een aspect dat zeker niet onomstreden is, maar toch een belangrijke rol speelt, is het gegeven dat onze schildklier, die heel sterk doorbloed is, heel gevoelig is voor alle belastingen die het moderne leven met zich mee brengt. Stress, verkeerde voeding, toxische stoffen en een slecht dag en nacht ritme beïnvloeden allemaal de schildklier.

Op drie daarvan wil ik hier kort ingaan: 1. opgezette schildklier overgang. Tekort aan grondstoffen voor de aanmaak van schildklierhormoon. Dat was in de geschiedenis van de mens altijd al de meest beperkende factor. Alles wat de schildklier nodig heeft komt voor in voeding uit de zee. Gebieden die ver van zee liggen hebben daarom altijd al meer last van tekorten.

Het bijzondere is dat de belangrijkste bron van jodium voor veel mensen momenteel brood is, waar het van nature niet in zit - triglyceriden en schildklier. Omdat het belang van jodium al langer bekend is en tekorten vaak voorkwamen, werd het in Nederland 1942 verplicht om gejodeerd zout of broodzout toe te voegen aan brood (inmiddels weer afgeschaft).Ook aan andere belangrijke voedingstoffen voor een optimale schildklier werking zoals vitamine A, selenium en eiwitten hebben we tekort. Hier komt bij dat gluten in brood juist slecht zijn voor de schildklier en de ziekte van Hashimotos kunnen veroorzaken. Een te veel aan koolhydraten (brood en koolhydraten vormen momenteel de basis voor onze voeding) en de daarmee gepaard gaande schommelingen van bloedsuiker zijn een andere bron van schildklierproblemen die door voeding wordt veroorzaakt.

Je kunt echter ook slank zijn en met name psychische klachten hebben. Niemanddie dan naar de schildklier kijkt. Schildklierhormonen spelen in alle fases van ons leven eenbelangrijke rol in het optimaal functioneren van onze hersenen, maar degrootste kwetsbaarheid voor een disbalans en zelfs voor kleine schommelingenligt juist in de beginfase van de ontwikkeling van de hersenen in de buik vande moeder.

Frozen Shoulder Schildklier

Tijdens de zwangerschap, met name in de eerste fase als de schildklier van het kind nog niet is ontwikkeld, moet de moeder voor de schildklierhormonen zorgen die de embryo/foetus voor de ontwikkeling nodig heeft. De schildklierfunctie van de moeder verandert in deze fase sterk. Zowel de moeder als de foetus hebben een verhoogde behoefte aan schildklierhormoon waardoor de productie en daarmee ook de behoefde aan jodium sterk toe neemt (3A).

De toename van het thyroxine (T4 en T3) in het bloed bereikt een piek rond 10-15 weken en blijft dan een tijd op waardes die 40-100% hoger zijn dan voor de zwangerschap. De verandering van de hoeveelheid schildklierhormoon dat de moeder aanmaakt loopt parallel met de ontwikkeling van de hersenen van de embryo/foetus.In de zesde week van de zwangerschap begint de ontwikkeling van verschillende delen van de hersenen. Tijdens de daaropvolgende foetale fase (week 9-einde zwangerschap) krijgen de verschillende delen van de hersenen steeds specifiekere functies en worden verbindingen gevormd tussen de zenuwcellen (40. 000 per minuut!). Het hersenweefsel begint zich te plooien waardoor de hersenen zich in een aantal kleinere delen (kwabben) splitsen.

De aansturing hiervanloopt dan nog altijd via het schildklier stimulerend hormoon (TSH) van demoeder. Rond de 20ste zwangerschapsweek daalt het zwangerschapshormoon h, CG enkeert het niveau van de schildklierhormonen terug naar het niveau voor dezwangerschap. Op dat moment is de schildklier van de foetus volledigfunctioneel. De ontwikkeling van de hersenen van de foetus loopt echter doortot de geboorte en tot ver na de geboorte - Hashimoto.

Subklinische hypothyreoïdie (licht verhogde TSH normale T4waardes) komt bij ca. 5-15% van de zwangeren voor. Over subtiele tekorten aanschildklierhormoon tijdens de zwangerschap zijn geen cijfers bekend, omdat dezeniet gemeten, gediagnosticeerd of behandelt worden. Verwachting is dat dit heelvaak voorkomt. Dat zelfde geldt voor auto-immuunziektes van de schildklier(Hashimotos, Graves) waar de antilichamen tegen de schildklier vaak al 7-10jaar aanwezig zijn voordat eerste symptomen zichtbaar worden.

De gevolgen die studies in die richting laten zien zijn echter ingrijpend en pleiten voor meer kennis en actieve preventie (4). Een van de mogelijke gevolgen van te weinig schildklier hormoon tijdens de ontwikkeling die vaak genoemd wordt is aangeboren hypothyreoïdie bij het kind. Aangeboren (congenitale) hypothyreoïdie komt voor bij 1 op de 2.

Pmdd Schildklier

De reden is in 75% van de gevallen dat de schildklier van het kind onvoldoende is aangelegd of afwezig (afvallen trage schildklier). Hierop wordt in Nederland door middel van de hielprik gescreend (4A). Wordt het niet behandeld kan het leiden tot mentale retardatie, doofheid en spasticiteit. Naar de gevolgen voor de hersenen zelf is nog vrij weinig onderzoek gedaan.Zo werd bij ratten kunstmatig een schildklierhormoon tekort opgewekt en gekeken naar de invloed daarvan op het nageslacht (6). Hierbij zijn volgende relaties gevonden tussen schildklier en hersenontwikkeling: Een vermindert aantal voorloper cellen (soort stamcellen) in de hersenen en daarmee ook een vermindering van de dikte van de hersenschors (de grijze massa, die we nodig hebben voor het denken en alle complexe handelingen die we dagelijks bewust moeten doen) - tirads 4 schildklier.

Het gevolg hiervan kan een structurele schade in de hersenen zijn en een grotere gevoeligheid voor epilepsie. Een verstoring van de differentiatie van de gliacellen (6A). schildklier keelpijn. Gliacellen zorgen ervoor dat de neuronen optimaal kunnen werken en voor de afweer. (zie beneden) Minder BDNF (brain derived neurotropic factor) Dat is een zenuwcel stimulerende factor die de overleving en de groei van neuronen bevordert.

Dit proces is van belang voor leerprocessen en een goed functionerend geheugen. De hippocampus, een hersendeel dat betrokken bij de vorming van het langetermijngeheugen, is een belangrijke plaats voor de effecten van BDNF. BDNF reguleert ook de rijping en functie van interneuronen (zie beneden) Bepaalde neuronen, die interneuronen of schakelcellen worden genoemd en door de neurotransmitter GABA worden aangestuurd zijn bijzonder gevoelig voor hormoon schommelingen (schildklier versnellen pillen).

Een veranderde genexpresssie. Waardoor bepaalde hersencellen (piramidale cellen in de hippocampus) minder dendrieten en synapsen ontwikkelen. Een studie van Willoughby et al. (6B) heeft laten zien dat kinderen van moeders met hypothyreoïdie een kleinere hippocampus hebben. Een kleinere hippocampus wordt geassocieerd met geheugenproblemen. Vermindering van de myelinisatie. De lange uitlopers van neuronen, axonen genoemd zorgen voor het geleiden van signalen over grotere afstanden - functie schildklier.

Zelfs kleine verstoringen van de schildklierfunctie van de moeder kunnen in verband worden gebracht met een verstoring van zowel de cognitieve als ook de motorische ontwikkeling van het kind. Onder cognitief valt dingen onthouden, oplossen van problemen, verbale ontwikkeling, reactietijd, hyperactiviteit en intelligentie (8). Onder motorische ontwikkeling vallen balans, fijne motoriek (schrijven) en grove motoriek.

Cholesterol En Schildklier

Schildklierproblemen tijdens de zwangerschap kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het cocktail dat leidt tot de ontwikkeling van deze aandoeningen. Niet alleen voor het kind kan een slecht werkendeschildklier gevolgen hebben ook de kans dat de moeder een postpartum depressiekrijgt is vele male verhoogd door een slechte schildklier functie. Neuronen zijn het belangrijkste doel van het actieve schildklier hormoon T3.

Voor het grootste gedeelte van de bevoorrading met T3 zijn neuronen afhankelijk van gliacellen - opgejaagd gevoel oorzaak schildklier. Het zijn de gliacellen, met de naam astrocyten, die voor de omzetting van het inactieve hormoon T4 in het actieve hormoon T3 zorgen. Ook de gliacellen zelf hebben schildklierhormonen nodig om gevormd te worden en optimaal te functioneren.

Er zijn 5 soorten gliacellen met ieder een eigen functie. Gliacellen zorgen voor onderhoud, beheer, verzorging van de synapsen, isolatie van neuronen, de opbouw van de bloedhersenbarrière en de verdediging tegen indringers. (8B) Tijdens de ontwikkeling van de hersenen worden zoveel mogelijk verbindingen gevormd waaruit later geselecteerd wordt. Dat gebeurd middels pruning/snoei.

Het maakt de hersenen efficiënter zodat wij complexere denkprocessen aankunnen. Tussen het 2de en het 10de levensjaar worden 50% van de verbindingen opgeruimd, maar het proces loopt door tot het 20te levensjaar. Het zijn onder ander de microgliacellen die voor het snoeiproces zorgen. Vindt dit proces te beperkt plaats blijven de hersenen een minder efficiënt netwerk.

Zij behouden 84% van de verbindingen. De vergelijkingsgroep zonder autisme had na het snoei proces nog maar 59% van verbindingen over. Ook het aantal gliacellen zelf moet worden teruggebracht tijdens dit snoeiproces (8C). Soms is minder hebben blijkbaar meer waard en zorgen te veel verbindingen voor een verdwalen van het signaal - geen schildklier.

De hierboven genoemde thema’s en mechanismes zijn een beperkte selectie om te laten zien hoe verweven de schildklier met de hersenfunctie van onze kinderen is - acetyl-l-carnitine schildklier. Naast het feit dat er nog weinig aandacht is voor de belangrijke rol van de schildklier bij hersenproblemen, draagt ook de gebrekkige opsporing van de schildklierproblemen zelf bij aan het onzichtbaar blijven van de schildklier als een van de promotors van ziektes die we om ons heen zien toenemen zoals autisme, ADHD, leerproblemen.

Latest Posts

Thaise Massage In Thailand

Published Jun 20, 24
7 min read

High Leg Bikini

Published Oct 18, 23
3 min read

Bikini 14 Jaar

Published Oct 17, 23
7 min read